O szkole

godlo2 POL_gmina_Osiek_Mały_COA

bcmd9

Św. Jan Paweł II – Nauczyciel Wiary, Prawdy i Miłości.

DSC_0005DSC_0011DSC_0006

Zdjęcia oraz redagowanie i prowadzenie strony – Marta Małecka

 

UWAGA!!

Ogłoszony został konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pliku poniżej:

KonkursOsiekW

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIEKU WIELKIM

  Historia szkoły w Osieku Wielkim sięga okresu przed powstaniem styczniowym, dokładnej daty rozpoczęcia działalności szkoły nie można jednak ustalić . Istniejący do dnia dzisiejszego pierwszy budynek szkolny został wybudowany przez hrabinę Czerwińską z Kościelca. Do 1918 roku nauczano w niej w języku rosyjskim. Jednym z pierwszych nauczycieli, który pracował w początkowych latach szkoły był Polak Andrzej Kosmalski. Przed wybuchem drugiej wojny światowej szkoła była 7- klasowa a kierownikiem był Franciszek Nowinowski. Warunki lokalowe były bardzo trudne, gdyż izby lekcyjne były wynajmowane u kilku rolników we wsi . Brakowało książek, podręczników, zeszytów. Przez okres okupacji hitlerowskiej szkoła istniała tylko dla dzieci niemieckich. Po drugiej wojnie światowej wznowiła swoją działalność z początkiem kwietnia 1945r. Warunki pracy szkoły, uległy znacznej poprawie od chwili wybudowania nowego budynku szkolnego, oddanego do użytku w 1957roku. Inicjatorem budowy nowej szkoły, była kierowniczka Maria Petrykowska, która objęła kierownictwo po Franciszku Nowinowskim, następnie funkcję tą przejął Józef Bartoszek, który pełnił ją do końca sierpnia 1961 roku. Od września 1961 roku , kierownictwo szkoły objął Franciszek Perkowski, który pracował do 01wrzesnia 1984 roku po czym odszedł na emeryturę. Za kadencji Franciszka Perkowskiego przy pomocy Zakładu Opiekuńczego i Komitetu Rodzicielskiego dokonano: ogrodzenia siatką całego terenu szkolnego, skanalizowano i doprowadzono wodę do budynku szkolnego i mieszkań nauczycieli. W tym czasie w szkole mieszkały trzy rodziny. Dwie rodziny nauczycielskie i jedna rodzina pracownika obsługi szkoły. Zaopatrzono szkołę w nowe sprzęty i licznie zwiększono wyposażenie w pomoce naukowe. Przez kilka lat przy Szkole Podstawowej istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, której kierownikiem był również Franciszek Perkowski. Za jego kadencji prowadzono kilkakrotnie kursy dla dorosłych zakresie ukończenia szkoły podstawowej. Podniesiony został stopień organizacyjny szkoły do ośmiu klas. Nauczyciele i mieszkańcy w tym czasie, prowadzili zbiórkę we własnym środowisku w ramach programu rządowego ,,Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa ”. Wszystkie dzieci uczęszczali do szkoły z wyjątkiem chorych i ustawowo zwolnionych z obowiązku szkolnego a sześciolatki zostały objęte wychowaniem przedszkolnym. Przeważnie większość absolwentów po ukończeniu szkoły, podejmowało naukę w szkołach zawodowych oraz średnich różnych typów. Spora liczba absolwentów pokończyła studia inżyniersko – magisterskie. Od 01 września 1984 roku funkcję dyrektora szkoły pełniły kolejno osoby: Pani Zofia Leszcz, Pani Kaszczyńska, Pani Maria Rejniak, Pan Andrzej Łaszkiewicz. Obecnie stanowisko dyrektora, pełni Pani Jolanta Szczepankiewicz. Szkoła położona jest z dala od miejskiego gwaru, wśród dużego obszaru terenów zielonych z wyróżniającym się przy wejściu do placówki, zasadzonym w 2005r. ,,Dębem Papieskim”,. Nasza szkoła jest mała ale wielka duchem. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniom. Dbamy, aby wychowankowie mogli rozwijać swoje zainteresowania, szczególnie poetyckie, plastyczne, ekologiczne, matematyczne i sportowe. Szkoła jest prężnie działającym ośrodkiem kulturalnym wsi. Organizowanych jest bardzo wiele imprez i uroczystości dla mieszkańców . Kulminacją roku jest choinka noworoczna , która w swym repertuarze ma nie tylko wizytę Mikołaja i zabawę taneczną dla dzieci, ale prezentowany jest szkolny teatr i przedstawienia maluchów. Impreza ta ingeruje całą społeczność lokalną, stała się też areną spotkań dorosłych już absolwentów, którzy z wielkim sentymentem odwiedzają swoją szkołę i nauczycieli. Stwarzamy również dzieciom możliwość rozwoju zainteresowań intelektualnych, poprzez uczestnictwo w różnych kołach . Jako jedyni w gminie mamy ZHP. Pomagamy uczniom w zwalczaniu niepowodzeń szkolnych na zajęciach wyrównawczych. Nasza szkoła z dużym powodzeniem spełnia wiele funkcji środowiskowych: edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą . Materiały wykorzystane do opracowania historii szkoły, zostały zaczerpnięte z ,, Kroniki szkolnej” oraz z wiadomości i wspomnień tutejszych mieszkańców. Opracowała Ewa Stasiak

Stan obecny szkoły

Kadra

Rok szkolny 2018/2019

 Kunowska Małgorzata,  p.o. dyrektor szkoły – zajęcia komputerowe, fizyka

Brzozowska Marta – muzyka, wychowawstwo w kl. IV

Domańska – Andraszyk Elżbieta – pedagog

Kawka Renata – oddział przedszkolny

Koligot Aleksander – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

Koligot Ewa – biologia,  wychowanie do życia w rodzinie

Łaszkiewicz Andrzej – historia, język polski, 

Łazik Magdalena – wspomaganie

Małecka Marta – język niemiecki, wychowawstwo w kl. VI

Raszewska Magdalena – matematyka

Salwa – Wieczorek Edyta – doradztwo zawodowe, logopedia

Tomczyk Jarosław – plastyka, przyroda, geografia, wychowanie fizyczne, wychowawstwo w klasie VIII

Ułan Iwona – zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, informatyka, biblioteka, wychowawstwo w klasie VII

Winnicki Tobiasz – religia

Wiśniewska – Rejniak Violetta – język angielski, wychowawstwo w klasie V

Włoszczyński Krzysztof – język polski, wiedza o społeczeństwie

Ziółkowska Arleta- edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie

 Żurawska Alicja- edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie

 Trafna Dorota- pracownik obsługi technicznej

 Lewandowski  Józef pracownik obsługi technicznej

 Sochaj Teresapielęgniarka szkolna

Stan techniczny

Obecnie w naszej szkole modernizacji uległa pracownia komputerowa, która wyposażona została  w 21 nowoczesnych monitorów. Komputery zawierają najnowsze oprogramowanie, spełniające współczesne wymogi. W klasach znajdują się tablice interaktywne.

100_4552100_4553

Przed szkołą dla najmłodszych znajduje się nowy plac zabaw. 

IMG_0708IMG_0710