O szkole

 godlo2POL_gmina_Osiek_Mały_COA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU WIELKIM

OSIEK WIELKI 61

62-600 OSIEK WIELKI

NUMER TELEFONU: 632717801

ADRES E-MAIL: sposiekwielki@o2.pl

 

AKTUALNOŚCI

 
 Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Dowozy autobusem do szkoły od 18.01.2021 r. pozostają jak dotychczas, nie ma żadnych zmian w godzinach kursowania autobusu szkolnego. 
 
 
Organizacja nauki w szkole po feriach
 
Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek znajdą Państwo w komunikacie MEiN, z którym zapoznać się można wchodząc w następujące linki –  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach 
 
 
Szanowni Rodzice i Uczniowie ! ☺️
Dnia 18 stycznia uczniowie klas I-III powracają do nauki stacjonarnej.

 

 

 

Do 29 listopada zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

 

 

Szanowni Państwo,         

 

 

 

 

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z poważaniem        

 

 

 

 

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

zmianywfunkcjonowaniuszkolod24pazdziernikabrkomunikatmen rozporzadzeniezart30bcovid19

 

 

 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie realizacji procesu kształcenia w zmienionych warunkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE nr 16-2020-2021(1)

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzaula informacyjna

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W OSIEKU WIELKIM

PROCEDURY od 1 września 2020.(1)

Strefa czerwona żółta – dodatkowa procedura-2

 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

listministraedukacjinarodowejzokazjirozpoczeciarokuszkolnego2020_2021wwersjipdf

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020

PROCEDURY od 1 września 2020.(1)

 

Stan obecny szkoły

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim

Osiek Wielki 61, 62-600 Koło

Numer telefonu: 632717801

E-mail: sposiekwielki@o2.pl

 

Kadra

Rok szkolny 2020/2021

 Kunowska Małgorzata,  dyrektor szkoły – zajęcia komputerowe, fizyka

Bąkowska Daria – wspomaganie, matematyka, wychowawstwo w klasie VII

Budna Anna – logopedia

Czaja Agnieszka – muzyka, wychowawstwo w kl. VI

Frontczak Patrycja – język angielski w klasach V-VIII

Kawka Renata – oddział przedszkolny

Koligot Aleksander – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

Koligot Ewa – biologia,  wychowanie do życia w rodzinie

Łaszkiewicz Andrzej – historia, język polski, 

Małecka Marta – język niemiecki, doradztwo zawodowe, wychowawstwo w kl. VIII

Stasiak Mirosława – język angielski w klasach o-III

Martyna Iwińska – język polski, wychowawstwo w klasie IV

Tomczyk Jarosław – plastyka, przyroda, geografia, wychowanie fizyczne,

Ułan Iwona – zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, informatyka, biblioteka

Winnicki Tobiasz – religia

Wozińska Karolina – edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

Ziółkowska Arleta- edukacja wczesnoszkolna

 Żurawska Alicja-wspomaganie

 Trafna Dorota- pracownik obsługi

 Agnieszka Migdalska pracownik obsługi

 Sochaj Teresapielęgniarka szkolna

 

Stan techniczny

Obecnie w naszej szkole modernizacji uległa pracownia komputerowa, która wyposażona została  w 21 nowoczesnych monitorów. Komputery zawierają najnowsze oprogramowanie, spełniające współczesne wymogi. W klasach znajdują się tablice interaktywne.

100_4552100_4553

Przed szkołą dla najmłodszych znajduje się nowy plac zabaw. 

IMG_0708IMG_0710

Zdjęcia oraz redagowanie i prowadzenie strony – Marta Małecka