Artykuły w prasie

1. (Artykuł na stronie http://kolo.naszemiasto.pl)

Konkurs o tematyce „Żołnierze Wyklęci”

http://kurier-kolski.pl/2019/04/uroczyste-podsumowanie-konkursu-o-tematyce-zolnierzy-wykletych-w-szkole-w-osieku-wielkim/?fbclid=IwAR3mQSMDBOnkUZmFTQ9ecrn8j664hG5ZUyKBj4vvKML1iqWknAiTOz2Qs4w

Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim: Zdjęcia z „Ogniem i Mieczem”

http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/szkola-podstawowa-w-osieku-wielkim-zdjecia-z-ogniem-i,2464317,artgal,t,id,tm.html

2. (Artykuł na stronie http://www.diecezja.wloclawek.pl)

Osiek Wielki: piesza pielgrzymka uczniów do Lichenia

http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/1585,osiek-wielki-piesza-pielgrzymka-uczniow-do-lichenia

3. Artykuł na stronie http://koninskagazetainternetowa.pl

KOŁO. Koncert dla Eweliny. ( Z udziałem naszej uczennicy Nikoli Ulińskiej)

http://koninskagazetainternetowa.pl/2013/04/17/kolo-koncert-dla-eweliny/

4. Artykuł w „Przeglądzie Kolskim” 

Scan0001