Dla uczniów

W naszej szkole działają: 

Samorząd Uczniowski

PCK

Opiekunem PCK jest p. Alicja Żurawska. W ramach działalności PCK odbywają się spotkania profilaktyczne związane z higieną osobistą i ze zdrowiem, konkursy. Organizacja ta bierze także czynny udział w akcjach charytatywnych.

W naszej szkole dodatkowo prowadzone są zajęcia:

Rozwijające kreatywność w kl. I oraz ogólnorozwojowo- twórcze w kl. IV-V

 Zajęcia te prowadzone są przez pana Jarosława Tomczyka. Uczniowie na tych zajęciach oprócz tego,  doskonalą swój warsztat plastyczny, to poprzez uczestnictwo w procesie twórczym, próbują wyjaśniać i rozumieć to, co nowe i nieznane. W starszych klasach  poza sztuką plastyczną, doskonalą sprawność fizyczną, a nawet przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze. Uczestniczą też w wyjazdach na mecze Ekstraklasy oraz organizują spotkania z ciekawymi osobistościami.

 Językowe (English Club)

Zajęcia te prowadzone są przez p.  Violettę Wiśniewską- Rejniak. Uczniowie poznają kulturę i obyczaje krajów Anglojęzycznych. Odgrywają krótkie scenki w języku angielskim.