Dla uczniów

 

Samorząd

W naszej szkole działa samorząd uczniowski którego opiekunem jest pani Małgorzata Kunowska.
Samorząd pracuje w określonych sekcjach
– Higieny – gdzie w czasie przerw pełnią obowiązki dyżurnych pomagając dyżurującym nauczycielom w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na boisku szkolnym
– Dziennikarskiej – Uczniowie tej sekcji prowadzą gazetkę szkolną ,,Super Newseek” gdzie poruszane są sprawy uczniów i szkoły.
– Nauki – zdaniem uczniów jest organizowanie doraźnej pomocy w nauce – Artystyczna – pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych

Drużyna Harcerska

Drużyna Harcerska „Iskry” prowadzona przez panią Iwonę Ułan. Zbiórki odbywają się kilka razy w miesiącu po zajęciach szkolnych. Na zbiórkach uczniowie poszerzają swoje umiejętności pod względem sprawności, zwinności, wytrzymałości biorąc udział w różnego rodzaju grach  sportowych.

Klub Europejski

Klub Europejski którego opiekunem jest pani Ewa Stasiak. Prace w klubie służą przygotowaniu uczniów do życia w zjednoczonej Europie Na spotkaniach omawiane jest życie w takich państwach jak Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania. Poznają zwyczaje, tradycje i kulturę.

Koło Twórcze

Koło Twórcze  jest prowadzone przez pana Jarosława Tomczyka. Uczniowie na tych zajęciach oprócz tego, że doskonalą swój warsztat plastyczny, to poprzez uczestnictwo w procesie twórczym, próbują wyjaśniać i rozumieć to, co nowe i nieznane. Tak więc poza sztuką plastyczną, doskonalą śpiew, a nawet przeprowadzają doświadczenia przyrodnicze. Uczestniczą też w wyjazdach na mecze Ekstraklasy oraz organizują spotkania z ciekawymi osobistościami.

Koła Językowe (English Club)

Koła Językowe (English Club) opiekunem jest pani Violetta Wiśniewska. Uczniowie poznają kulturę i obyczaje krajów Anglojęzycznych. Odgrywają krótkie scenki w języku angielskim.

PCK

W naszej szkole działa tak że PCK którego opiekunem jest Pani Alicja Żurawska w ramach działalności koła odbywają się spotkania profilaktyczne związane z higieną osobistą i ze zdrowiem. Organizacja ta bierze udział także w akcjach charytatywnych.