Pomocne adresy i telefony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

                                                 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 21,  tel. Sekretariat – 63 272 40 04

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
62-600 Koło, ul. Dąbska 40, II piętro
Tel./fax: (63) 272 08 69, kom. 0 515 251 521
Kierownik Jolanta Jęcka
www: http://www.mopipr.kolo.bipst.pl/
e-mail: mopipr@kolo.pl

                                                                Fundacja Dzieci Niczyje                                                                                         istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Rzecznik Praw Dziecka

                                                                                                  ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

                                                                                                    telefon: (22) 583 66 00

                                                                                                        fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

                                                                     Adres poczty elektronicznejrpd@brpd.gov.pl

Ruch Pomocy Rodzinom Poszkodowanym przez Sekty

tel. (061) 821 7891

ul. Pollaka 13 Poznań