Przyjaciel szkoły

 „Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.”     kard. Stefan Wyszyński

Dziękujemy wszystkim, dla których dobro dziecka stanowi wartość nadrzędną. Takie myślenie czyni Was Ludźmi Wielkimi.

DZIĘKUJEMY PRZYJACIOŁOM SZKOŁY:

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

z OSIEKA WIELKIEGO

Pani Monice Wojciechowskiej

właścicielce Agencji Ubezpieczeń w Kole

Panu Markowi i Agnieszce Czerwczak

właścicielom Firmy ” MARAG” Z Koła

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole

Bankowi Spółdzielczemu w Osieku Małym

Państwu  Agacie i Mariuszowi Włodarczykom

właścicielom Firmy „AGMAR” – Dmuchane Place Zabaw z Osieka Wielkiego

Panu Grzegorzowi Ulewiczowi

właścicielowi Firmy „KSERO – EKSPRES” w Kole

Panu Krzysztofowi Gołembskiemu

właścicielowi sklepu SKLEP KIBICA w Kole

Panu Arturowi Szatkowskiemu

właścicielowi  Zakładu  Optycznego  Artur Szatkowski w Kole

Państwu Marii i Ryszardowi Rejniak

właścicielom Zakładu Usługowo – Handlowego z Osieka Wielkiego ” EMRIX ” 

 –  Organizacja wesel i imprez okolicznościowych ” Dworek Leśny ” 

Pani Jolancie Szczepankiewicz

Dyrektorowi Szkoły w latach 2013 – 2015

Pani Annie Drozdowskiej

właścicielce firmy   „ANI – MEX”  odzież robocza .

        Panu Waldemarowi Marszewskiemu

   właścicielowi Zakładu Piekarniczo  Cukierniczego                   

z Osieka Małego.

   Panom Markowi Gałdynowi i Arielowi Gałdynowi

właścicielom firmy  HEMAR  S.C.

Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Bielińskim

właścicielom firmy Masarnia Bielińskich z Osieka Wielkiego