Szkoła do Hymnu!

W roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła przystąpiła do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu”.

W związku z udziałem w akcji, Uczniowie, Nauczyciele oraz Pracownicy naszej Szkoły w dniu 08-11-2019 o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewali Hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.